• Slide 1 (600 x 300 px)
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • slide5
  • slide6
Tư vấn thang máy

TIÊU CHUẨN AN TOÀN

Thang máy ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Đây là loại thiết bị chuyên chở người và hàng hóa có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và độ ổn định.
Thang máy nằm trong lĩnh vực phải thắt chặt an toàn.
 
Thang máy khi lắp đặt và trước khi đưa vào sử dụng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm định an toàn và được Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động cấp giấy phép sử dụng đảm bảo phù hợp với những tiêu chuẩn sau :
 - TCVN 5744 : 1993      Thang máy – yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng.
- TCVN 5866 : 1995      Tiêu chuẩn cơ cấu an toàn cơ khí thang máy.
- TCVN 5866 : 1995   Tiêu chuẩn cabin thang máy, đối trọng, ray dẫn hướng thang máy
- TCVN 5308 : 1991      Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dung hố thang máy.
- TCVN 4086 : 1985      An toàn điện trong xây dựng thang máy – yêu cầu chung.
- TCVN 4244 : 1986      Quy phạm an toàn thiết bị nâng - thang máy.
- TCVN 3146 : 1986      Các yêu cầu chung về an toàn trong hàn điện thang máy.
- TCVN 3245 : 1986      An toàn cháy với thang máy – yêu cầu chung .
- TCVN 4756 : 1989      Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện thang máy.
- TCVN 6395 : 1998      Thang máy điện – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Fanpage