• Slide 1 (600 x 300 px)
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • slide5
  • slide6
Tư vấn thang máy

CẢI TẠO THANG MÁY

Qúa trình nâng cấp, cải tạo thang máy và kiểm tra chất lượng được tiến hành rất kĩ càng. Công ty thang máy amtech Korea hoạt động với hệ thống nhân viên kỹ thuật chất lượng và độ chuyên nghiệp cao. Việc kiểm tra chất lượng được thực hiện thường xuyên theo định kỳ cùng các quy định nghiêm ngắt theo TCVN.
 
Nội dung cải tạo thang máy thực hiện như sau:
 
1. Đối với sản phẩm thang máy không phải của Công ty thang máy amtech Korea
     - Trong quá trình sử dụng thì thang máy cần được duy trì bảo dưỡng định kỳ. nếu khác hàng lắp đặt thang của hệ thống thang máy khác thì chúng tối sẽ kiểm tra và đánh giá theo yêu cầu của khách hàng kết hợp với quy trình bảo dưỡng của Công ty thang máy Mitsubishi Korea.
 
     - Lập bảng báo cáo đánh giá và đề xuất kèm báo giá phương án xử lý sau quá trình kiểm tra thang.
     - Sau khi nhận được sự chấp nhận của chủ đầu tư chúng tôi sẽ tiến hành đặt hàng thiết bị chính hãng amtech korea đối với thang nhập nguyên chiếc và đặt hàng thiết bị + kết hợp sản xuất tại nhà máy đối với thang liên doanh.
 
-    Tiến hành thi công lắp ráp thiết bị.
 
-     Kiểm định an toàn, bàn giao đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành
2. Đối với sản phẩm của Công ty thang máy amtech Korea (Nâng cấp phần mềm, hệ điều khiển và hệ thống điện):
    - Kiểm tra, đánh giá đối với những thang đã sử dụng từ 10 năm trở lên
    -  Lập bảng báo cáo đánh giá và đề xuất kèm báo giá phương án xử lý sau quá trình kiểm tra thang.
    - Sau khi nhận được sự chấp nhận của chủ đầu tư chúng tôi sẽ tiến hành đặt hàng thiết bị chính hãng thang máy amtech đối với thang nhập nguyên chiếc và đặt hàng thiết bị + kết hợp sản xuất tại nhà máy đối với thang lien doanh. Để tiến hành nâng cấp và cải tạo thang.
    - Kiểm định an toàn, bàn giao đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành
Thông tin liên quan
Fanpage